Sale on canvas prints! Use code ABCXYZ at checkout for a special discount!

Tsegmed Tserennadmid Wall Art

Tsegmed Tserennadmid about 1. "Genghis Khan's Auspicious Nobleman" This picture shows that Genghis Khan brought the auspicious nobleman of life to the world. 2. "Liege Caravan Move" This picture is meant to show that life goes on, just like this caravan’s move of happiness. 3. "Lundev" Every deed is a blessing of freedom and prosperity. 4. "Lhaashid" Nomadic life is the worship of the power of the Divine Wisdom. 5. "Nyam Ish" A happy life means that the owner is a fortune. 6. "Sorogdog" Life is meant to exist for freedom and happiness. 7. "Anand" The entire population is a symbol of happiness and harmony among the entire population. 8. "Choijin Spring" This is a symbol of the coming of a beautiful spring, a lover of education. 1. "Чингис хаан өлзий хутаг" Энэ зурган дээр Чингис хаан бол даян дэлхийд амьдралын сайн сайхан өлзий хутгийг авчирсан юм гэсэн санаа агуулсан. 2. "Лайж жингийн цуваа" Энэ зураг нь амьдрал бол аз жаргал юм энэ жингийн цуваа мэт үргэлжилдэг гэсэн санаатай болой. 3. " Лүндэв" Үйлс бүхэн эрх чөлөө, хийморьтой сүндэрлэн дэвжихийг ерөөсөн утгатай. 4. "Лхаашид" Нүүдэлчин амьдрал бол Тэнгэрийн арга билгийн хүчинд шүтэн оршигч гэсэн санаатай. 5. " Ням Иш " Аз жаргалтай амьдрал нь эзэндээ хийморь оршоогч гэсэн санаатай. 6. " Сорогдог" Амь нас бол эрх чөлөө, аз жаргалын төлөө оршигч гэсэн санаатай. 7. " Ананд" Хотол нийтээрээ баяр баясгалан эвтэй найртай байхын бэлгэдэл. 8. " Чойжин хавар" Эрдэм номыг хайрлан тэтгэгч сайхан хавар цаг ирж буйн бэлгэдэл.

1 - 7 of 7 tsegmed tserennadmid wall art for sale

Results: 7

Filters (1)

Results: 7

Filters
Choijin Spring Print by Tsegmid Tserennadmid

Choijin Spring

Tsegmid Tserennadmid

$17

Anand Print by Tsegmid Tserennadmid

Anand

Tsegmid Tserennadmid

$17

Sorogdog Print by Tsegmid Tserennadmid

Sorogdog

Tsegmid Tserennadmid

$17

Nyam Ish Print by Tsegmid Tserennadmid

Nyam Ish

Tsegmid Tserennadmid

$17

Lundev Print by Tsegmid Tserennadmid

Lundev

Tsegmid Tserennadmid

$17

Liege Caravan Move Print by Tsegmid Tserennadmid

Liege Caravan Move

Tsegmid Tserennadmid

$17

Genghis Khan's Auspicious Nobleman Print by Tsegmid Tserennadmid

Genghis Khan's Auspicious Nobleman

Tsegmid Tserennadmid

$17

 

1 - 7 of 7 tsegmed tserennadmid wall art for sale

 

Filters

Satisfaction Guarantee

We've shipped over 1 million items worldwide for our 500,000+ artists.   Each purchase comes with a 30-day money-back guarantee.